فاریاب : یک تن از اجیران در شیرین تگاب کشته شد و سلاحش غنیمت گردید

خبرهای رسیده از ولایت فاریاب حاکی است که امروز حوالی ساعت ۳ و نیم ، در منطقۀ بلوچ ولسوالی شیرین تگاب ، یک تن از اجیران – خدای رحیم – در طی حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی جابجا کشته شد و سلاحش نیز بغنیمت مجاهدین در آمد. ۲۰۱۶/۴/۲۲  

خبرهای رسیده از ولایت فاریاب حاکی است که امروز حوالی ساعت ۳ و نیم ، در منطقۀ بلوچ ولسوالی شیرین تگاب ، یک تن از اجیران – خدای رحیم – در طی حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی جابجا کشته شد و سلاحش نیز بغنیمت مجاهدین در آمد.

۲۰۱۶/۴/۲۲