فاریاب : یک تن از اجیران در بلچراغ کشته شد

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که امروز صبح در ولسوالی بلچراغ، یک تن عسکر پوستۀ دفاعی دشمن هدف سلاح دراگانوف قرار گرفته و جابجا کشته شده است. ۲۰۲۱/۶/۱۰

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که امروز صبح در ولسوالی بلچراغ، یک تن عسکر پوستۀ دفاعی دشمن هدف سلاح دراگانوف قرار گرفته و جابجا کشته شده است.

۲۰۲۱/۶/۱۰