فاریاب : یک تن اربکی در گرزیوان به مجاهدین تسلیم شد

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در منطقۀ گاوکی ولسوالی گرزیوان، یک تن اربکی ( ملنگ ولد محمد یوسف ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است. ۲۰۲۰/۱۱/۱۲

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در منطقۀ گاوکی ولسوالی گرزیوان، یک تن اربکی ( ملنگ ولد محمد یوسف ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است.
۲۰۲۰/۱۱/۱۲