فاریاب : یک تن اربکی در میمنه به مجاهدین پیوست

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در شهر میمنه یک تن اربکی ( رحمت الله ولد عبدالأحد) پس از درک حقایق بهمراه یک میل کلاشنکوف به مجاهدین امارت اسلامی چپیوسته است . ۲۰۲۱/۷/۱۲

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در شهر میمنه یک تن اربکی ( رحمت الله ولد عبدالأحد) پس از درک حقایق بهمراه یک میل کلاشنکوف به مجاهدین امارت اسلامی چپیوسته است .

۲۰۲۱/۷/۱۲