فاریاب : یک تن اربکی در قیصار به مجاهدین پیوست

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در منطقۀ ارضلیک ولسوالی قیصار، یک تن اربکی ( نجیب الله ولد قربان ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. ۲۰۲۰/۱۱/۱۷

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در منطقۀ ارضلیک ولسوالی قیصار، یک تن اربکی ( نجیب الله ولد قربان ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.
۲۰۲۰/۱۱/۱۷