فاریاب : یک تن اربکی در قیصار به مجاهدین پیوست

از ولایت فاریاب اطلاع رسیده است که در منطقۀ خواجه کنتی ولسوالی قیصار، یک تن اربکی ( ابراهیم ولد عبدالحکیم ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. ۲۰۲۰/۱۱/۱۱

از ولایت فاریاب اطلاع رسیده است که در منطقۀ خواجه کنتی ولسوالی قیصار، یک تن اربکی ( ابراهیم ولد عبدالحکیم ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.
۲۰۲۰/۱۱/۱۱