فاریاب : یک تن اربکی در قیصار به مجاهدین پیوست

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که یک تن اربکی ( گل احمد ولد سیدعلی ) باشندۀ ینگی ولسوالی قیصار، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . ۲۰۲۰/۱۱/۸

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که یک تن اربکی ( گل احمد ولد سیدعلی ) باشندۀ ینگی ولسوالی قیصار، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .
۲۰۲۰/۱۱/۸