فاریاب : یک تن اربکی در خیبر به مجاهدین پیوست

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در مربوطات شورتاق ولسوالی خیبر، یک تن اربکی ( سیدعالم ولد سیدمسلم ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. نامبرده با خود یک میل کلاشنکوف نیز به مجاهدین سپرده است. ۲۰۲۱/۶/۱۱

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در مربوطات شورتاق ولسوالی خیبر، یک تن اربکی ( سیدعالم ولد سیدمسلم ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.

نامبرده با خود یک میل کلاشنکوف نیز به مجاهدین سپرده است.

۲۰۲۱/۶/۱۱