فاریاب : یک تن اربکی در بلچراغ به مجاهدین پیوست

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در منطقۀ توغلمست ولسوالی بلچراغ، یک تن اربکی ( ابراهیم ولد مینگلی ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته است . ۲۰۲۱/۳/۵

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در منطقۀ توغلمست ولسوالی بلچراغ، یک تن اربکی ( ابراهیم ولد مینگلی ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته است .

۲۰۲۱/۳/۵