فاریاب : یک تن اربکی در اندخوی به مجاهدین پیوست

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که یک تن اربکی ( آق مراد ولد الله قل ) باشندۀ ولسوالی اندخوی، پس از درک حقایق در مربوطات این ولسوالی به مجاهدین پیوسته است. اربکی مذکور با خود یک میل کلاشنکوف نیز به مجاهدین سپرده است . ۲۰۲۱/۷/۱۶

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که یک تن اربکی ( آق مراد ولد الله قل ) باشندۀ ولسوالی اندخوی، پس از درک حقایق در مربوطات این ولسوالی به مجاهدین پیوسته است.

اربکی مذکور با خود یک میل کلاشنکوف نیز به مجاهدین سپرده است .

۲۰۲۱/۷/۱۶