فاریاب : یک تن اربکی در المار به مجاهدین پیوست

از ولایت فاریاب بخر رسیده است که یک تن اربکی ( خیرالدین ولد علاؤالدین ) باشندۀ نوغیلی ولسوالی المار، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. ۲۰۲۰/۱۱/۲۱

از ولایت فاریاب بخر رسیده است که یک تن اربکی ( خیرالدین ولد علاؤالدین ) باشندۀ نوغیلی ولسوالی المار، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.
۲۰۲۰/۱۱/۲۱