فاریاب : یک اربکی وحشی و ظالم در دولت آباد زنده دستگیر گردید

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که عصر روز گذشته در مربوطات ولسوالی دولت آباد، یک تن اربکی ( عبدالرحیم لد ابراهیم باشندۀ گرزیوان ) که در ظلم ووحشی گری بسیار مشهور بود، از سوی مجاهدین زنده دستگیر گردیده است . نامبرده چندین بار به اجساد شهداء توهین کرده و مردم مظلوم ملکی را مورد […]

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که عصر روز گذشته در مربوطات ولسوالی دولت آباد، یک تن اربکی ( عبدالرحیم لد ابراهیم باشندۀ گرزیوان ) که در ظلم ووحشی گری بسیار مشهور بود، از سوی مجاهدین زنده دستگیر گردیده است .

نامبرده چندین بار به اجساد شهداء توهین کرده و مردم مظلوم ملکی را مورد ظلم و وحشت قرار داده بود.

2021/5/21