فاریاب : یک اربکی در پشتونکوت زخمی شد

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت ۱۱ ظهر، در منطقۀ قیریگیت ولسوالی پشتونکوت، یک تن اربکی در جریان درگیری با مجاهدین بشدت زخمی شده است . در این درگیری یک تن از مجاهدین نیز جراحت سطحی برداشته است . ۲۰۱۶/۳/۲۹

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت ۱۱ ظهر، در منطقۀ قیریگیت ولسوالی پشتونکوت، یک تن اربکی در جریان درگیری با مجاهدین بشدت زخمی شده است .

در این درگیری یک تن از مجاهدین نیز جراحت سطحی برداشته است .

۲۰۱۶/۳/۲۹