فاریاب : یک اربکی در المار زخمی شد

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که صبح روز گذشته در منطقۀ قره غویلی ولسوالی المار، یک تن اربکی در اثر انفجار بشدت زخمی شده است . همچنین پری شب در اثر فیر ملیشه های وحشی اربکی یک دختر جوان در همین منطقه زخمی شده است . ۲۰۱۶/۳/۲۹

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که صبح روز گذشته در منطقۀ قره غویلی ولسوالی المار، یک تن اربکی در اثر انفجار بشدت زخمی شده است .

همچنین پری شب در اثر فیر ملیشه های وحشی اربکی یک دختر جوان در همین منطقه زخمی شده است .

۲۰۱۶/۳/۲۹