فاریاب : یک اربکی در المار بمجاهدین تسلیم شد

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که شب گذشته در منطقۀ یتی روق ولسوالی المار، یک تن اربک – محمدفاروق ولد غلام – در نتیجۀ تلاش های مجاهدین منطقه از حقایق آگاهی حاصل نموده و بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است . نامبرده با خود یک میل پیکا ، یک میل کلاشنکوف، یک پایه مخابره […]

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که شب گذشته در منطقۀ یتی روق ولسوالی المار، یک تن اربک – محمدفاروق ولد غلام – در نتیجۀ تلاش های مجاهدین منطقه از حقایق آگاهی حاصل نموده و بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است .

نامبرده با خود یک میل پیکا ، یک میل کلاشنکوف، یک پایه مخابره و یک زره بمجاهدین تسلیم نموده است .

۲۰۱۶/۵/۱۵