فاریاب : پیام عالیقدرامیرالمؤمنین حفظه الله به تعداد زیادی چاپ و آماده توزیع گردید

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که پیام عالیقدرامیرالمؤمنین حفظه الله تعالی به مناسبت عیدسعیدقربان، به تعداد زیادی چاپ و آمادۀ توزیع گردیده است . این پیام در بازارها، تجمعات مردم، مساجد، عیدگاه ها و قریه ها میان مردم توزیع خواهد شد و میان نمازگزاران به بخوانش گرفته خواهد شد ان شاءالله ۲۰۲۱/۷/۱۹

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که پیام عالیقدرامیرالمؤمنین حفظه الله تعالی به مناسبت عیدسعیدقربان، به تعداد زیادی چاپ و آمادۀ توزیع گردیده است .

این پیام در بازارها، تجمعات مردم، مساجد، عیدگاه ها و قریه ها میان مردم توزیع خواهد شد و میان نمازگزاران به بخوانش گرفته خواهد شد ان شاءالله

۲۰۲۱/۷/۱۹