فاریاب : ولسوالی خان چهارباغ به کنترل مجاهدین در آمد

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که پس از فرار نیروهای دشمن، مرکز ولسوالی خان چهارباغ، تعمیرقومندانی، قرارگاه ها، پوسته و تمام تاسیسات این ولسوالی بطور کامل به کنترل مجاهدین امارت اسلامی در آمده است . از دشمن مقداری سلاح و مهمات نیز به دست مجاهدین افتاده است. اکنون نیروهای اجیر فقط در مرکز ولسوالی […]

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که پس از فرار نیروهای دشمن، مرکز ولسوالی خان چهارباغ، تعمیرقومندانی، قرارگاه ها، پوسته و تمام تاسیسات این ولسوالی بطور کامل به کنترل مجاهدین امارت اسلامی در آمده است .

از دشمن مقداری سلاح و مهمات نیز به دست مجاهدین افتاده است.

اکنون نیروهای اجیر فقط در مرکز ولسوالی پشتونکوت و شهر میمنه مرکز این ولایت موجودیت دارند و ۱۶ ولسوالی این ولایت بطور کامل در تحت حاکمیت مجاهدین قرار دارد.

۲۰۲۱/۶/۲۹