فاریاب : نیروهای وحشی دشمن درب های خانه های مردم را شکسته و زیان سنگین به مردم وارد کرده اند

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که پری شب در منطقۀ ارضلیک ولسوالی قیصار، عساکر وحشی دشمن بالای خانه های مردم ملکی یورش برده اند. نیروهای وحشی در این حمله، درب های خانه های مردم را شکسته و زیان سنگین مالی به مردم وارد کرده اند. هنگامی که مجاهدین از این واقعه اطلاع یافتند، حملۀ […]

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که پری شب در منطقۀ ارضلیک ولسوالی قیصار، عساکر وحشی دشمن بالای خانه های مردم ملکی یورش برده اند.

نیروهای وحشی در این حمله، درب های خانه های مردم را شکسته و زیان سنگین مالی به مردم وارد کرده اند.

هنگامی که مجاهدین از این واقعه اطلاع یافتند، حملۀ شدیدی را بر آنان آغاز کردند که در نتیجۀ آن نیروهای دشمن متحمل تلفات گردیده و از ساحه پا بفرار گذاشته اند.
۲۰۲۰/۱۱/۴