فاریاب : نیروهای دشمن ۸ فرد ملکی را بشمول زنان و اطفال در پشتونکوت و میمنه شهید و زخمی کرده اند

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ امام صاب ولسوالی پشتونکوت، در اثر اصابت هاوان دشمن یک زن جابجا بشهادت رسیده است . در همین حال در منطقۀ ده سیدان شهرمیمنه مرکز این ولایت، نیروهای دشمن با فیرهای وحشیانه یک فرد ملکی را بشهادت رسانده اند. در یک واقعه دیگر […]

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ امام صاب ولسوالی پشتونکوت، در اثر اصابت هاوان دشمن یک زن جابجا بشهادت رسیده است .

در همین حال در منطقۀ ده سیدان شهرمیمنه مرکز این ولایت، نیروهای دشمن با فیرهای وحشیانه یک فرد ملکی را بشهادت رسانده اند.

در یک واقعه دیگر در منطقۀ ده سیدان شام روز گذشته حوالی ساعت ۸ و نیم بجه، دراثر اصابت هاوان دشمن بر خانۀ استاذهمایون، شخص استاذ همایون، همسر و ۳ طفلش زخمی شدند و یک طفل جابجا بشهادت رسید.انالله واناالیه راجعون

۲۰۲۱/۷/۱۰