فاریاب : نیروهای دشمن یک فرد ملکی را در بلچراغ زخمی کردند

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در بازار ولسوالی بلچراغ، نیرهای وحشی دشمن یک فرد ملکی را مورد هدف فیر مستقیم قرار داده و بشدت زخمی کرده اند. ۲۰۲۰/۱۱/۲۰

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در بازار ولسوالی بلچراغ، نیرهای وحشی دشمن یک فرد ملکی را مورد هدف فیر مستقیم قرار داده و بشدت زخمی کرده اند.
۲۰۲۰/۱۱/۲۰