فاریاب : نیروهای دشمن یک خانه را در قیصار هدف بمباردمان قرار دادند

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که پریش شب حوالی ساعت ۱۰ بجه، در منطقۀ کوهی ولسوالی قیصار، طیاره بی پیلوت دشمن، یک خانه را هدف بمباردمان قرار داده که در اثر آن خانه کاملا با خاک یکسان شده است . ۲۰۲۰/۱۱/۷

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که پریش شب حوالی ساعت ۱۰ بجه، در منطقۀ کوهی ولسوالی قیصار، طیاره بی پیلوت دشمن، یک خانه را هدف بمباردمان قرار داده که در اثر آن خانه کاملا با خاک یکسان شده است .
۲۰۲۰/۱۱/۷