فاریاب : نیروهای دشمن در پشتونکون به مردم تلفات سنگین وارد کرده اند

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که دیشب در مناطق بلوچ پایان و منطقۀ سبز ولسوالی پشتونکوت، نیروهای دشمن خانه های مردم را توسط هاوان و توپ های دیسی هدف قرار داده اند که در اثر آن یک فرد ملکی شهید گردیده است و چند تن دیگر زخمی شده اند. این در حالی است که […]

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که دیشب در مناطق بلوچ پایان و منطقۀ سبز ولسوالی پشتونکوت، نیروهای دشمن خانه های مردم را توسط هاوان و توپ های دیسی هدف قرار داده اند که در اثر آن یک فرد ملکی شهید گردیده است و چند تن دیگر زخمی شده اند.

این در حالی است که از حوالی یک هفتۀ گذشته بدینسو، نیروهای دشمن خانه های مردم ملکی را در ساحه هدف قرار می دهد که در اثر آن تلفات سنگین مالی و جانی به مردم وارد شده است .

۲۰۲۱/۸/۱