فاریاب : منطقۀ وسیعی در جمعه بازار تصفیه گردید و ۶ تن از اجیران کشته و زخمی شدند

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که صبح روز گذشته عساکر اجیر ردر مناطق آنه بیک و زردآلو خواجه در مربوطات ولسوالی جمعه بازار بر علیه مواضع مجاهدین دست به حملۀ تعرضی زده بودند که با مقاومت داندان شکن مجاهدین مواجه گردیدند. در این درگیری که تا حوالی ساعت ۵ عصر دوام کرد، در طی […]

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که صبح روز گذشته عساکر اجیر ردر مناطق آنه بیک و زردآلو خواجه در مربوطات ولسوالی جمعه بازار بر علیه مواضع مجاهدین دست به حملۀ تعرضی زده بودند که با مقاومت داندان شکن مجاهدین مواجه گردیدند.

در این درگیری که تا حوالی ساعت ۵ عصر دوام کرد، در طی آن مناطق مذکور از وجود دشمن بطور کامل تصفیه گردید و یک تن عسکر اجیر جابجا کشته شد و ۵ تن دیگر زخمی گردیدند.

در این درگیری به مجاهدین بحمدالله هیچ زیانی نرسیده است.
۲۰۲۰/۱۱/۱۲