فاریاب : معلومات تفصیلی ابتدایی از اسلحه و مهمات به دست آمده و تلفات وارد شده به دشمن در دولت آباد

از ولایت فاریاب اطلاع رسیده است که ولسوالی دولت آباد از ۳ روز قبل هدف حملات شدید مجاهدین قرار داشت که بالآخره ولسوالی با تمام ملحقاتش بطور کامل فتح گردید. خبرمی افزاید که در این عملیات تعمیرولسوالی، تعمیرقومندانی، بازار و تمام تاسیسات ملکی و نظامی بطور کامل فتح گردید و ۱۵ تن از اجیران جابجا […]

از ولایت فاریاب اطلاع رسیده است که ولسوالی دولت آباد از ۳ روز قبل هدف حملات شدید مجاهدین قرار داشت که بالآخره ولسوالی با تمام ملحقاتش بطور کامل فتح گردید.

خبرمی افزاید که در این عملیات تعمیرولسوالی، تعمیرقومندانی، بازار و تمام تاسیسات ملکی و نظامی بطور کامل فتح گردید و ۱۵ تن از اجیران جابجا کشته شده و ۳ تن دیگر زخمی گردیدند و ۱۳ تن دیگر نیز به اسارت مجاهدین در آمدند.

در این عملیات ۱۵ عراده موتر رینجر، ۱۰ عراده تانک، یک پایه توپ دیسی، یک پایه دومیله، ۶۵ میل سلاح مختلف دیگر و مقدار زیادی مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

در این درگیری هاه ۳ تن از مجاهدین نیز زخمی شده اند.

جزئیات کاملتر این خبر ان شاء الله متعاقبا بنشر خواهد رسید .

 ۲۰۲۱/۶/۹