فاریاب : عملیات تعرضی دشمن در خواجه موسی به عقب رانده شد

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که امروز صبح نیروهای اجیر در منطقۀ ینگی ولسوالی خواجه موسی دست به عملیات تعرضی زده بودند که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند. در ایندرگیری که با سلاح های ثقیله و خفیفه انجام گرفت، نیروهای دشمن متحمل تلفات سنگین گردیده و از ساحه مجبور به فرار شده اند. […]

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که امروز صبح نیروهای اجیر در منطقۀ ینگی ولسوالی خواجه موسی دست به عملیات تعرضی زده بودند که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند.

در ایندرگیری که با سلاح های ثقیله و خفیفه انجام گرفت، نیروهای دشمن متحمل تلفات سنگین گردیده و از ساحه مجبور به فرار شده اند.

اما اینکه رژیم اجیر ادعا می کند که گویا تعدادی از مجاهدین را شهید و زخمی کرده است، بطور کامل دروغ و عاری از حقیقت است .

دشمن می خواهد با همچو ادعا، به نیروهای روحیۀ باختۀ خود، روحیه مصنوعی ببخشد.

۲۰۲۱/۷/۲۶