فاریاب : در طی بمباردمان دشمن در قیصار چندین خانه تخریب شده است

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که عصر روز گذشته طیاره های دشمن در مربوطات مرکز ولسوالی قیصار، بالای خانه های مردم ملکی بمباردمان کرده است که در اثر آن خانه های متعددی تخریب گردیده و تلفات سنگین مالی به مردم وارد شده است . ۲۰۲۱/۳/۴

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که عصر روز گذشته طیاره های دشمن در مربوطات مرکز ولسوالی قیصار، بالای خانه های مردم ملکی بمباردمان کرده است که در اثر آن خانه های متعددی تخریب گردیده و تلفات سنگین مالی به مردم وارد شده است .

۲۰۲۱/۳/۴