فاریاب : در بمباردمان دشمن ۲ خانه در قیصار تخریب گردید

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که عصر روز گذشته ساعت ۴ بجه، در منطقۀ سرآسیاب ولسوالی قیصار، در اثر بمباردمان دشمن ۲ خانه تخریب گردیده و به مردم ملکی زیان سنگین مالی وارد شده است . ۲۰۲۱/۳/۲

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که عصر روز گذشته ساعت ۴ بجه، در منطقۀ سرآسیاب ولسوالی قیصار، در اثر بمباردمان دشمن ۲ خانه تخریب گردیده و به مردم ملکی زیان سنگین مالی وارد شده است .

۲۰۲۱/۳/۲