فاریاب : در اثر فیرهای هاوان ۲ خانه در میمنه تخریب گردید و ۴ فرد ملکی زخمی شدند

از ولایت فاریاب خبر رسیده است نیروهای دشمن در ناحیۀ اول شهر میمنه، خانه های مردم را توسط هاوان هدف قرار داده است که در اثر آن دو خانه تخریب گردیده است و ۴ فردملکی نیز زخمی شده اند. ۲۰۲۱/۷/۱۹

از ولایت فاریاب خبر رسیده است نیروهای دشمن در ناحیۀ اول شهر میمنه، خانه های مردم را توسط هاوان هدف قرار داده است که در اثر آن دو خانه تخریب گردیده است و ۴ فردملکی نیز زخمی شده اند.

۲۰۲۱/۷/۱۹