فاریاب : در اثر انفجار مرمی بمب افگن در قیصار ۵ طفل زخمی شدند

از ولایت فاریاب خبر رسیده اتس که در منطقۀ کوهی ولسوالی قیصار، اطفال با یک مرمی انفجارنشدۀ بمب افگن بازی می کردند که در اثر آن مرمی مذکور انفجار کرده و ۵ طفل زخمی شده اند. اما اینکه دشمن به دروغ ادعا می کند که اطفال مذکور در اثر انفجار ماین مجاهدین زخمی شده اند، […]

از ولایت فاریاب خبر رسیده اتس که در منطقۀ کوهی ولسوالی قیصار، اطفال با یک مرمی انفجارنشدۀ بمب افگن بازی می کردند که در اثر آن مرمی مذکور انفجار کرده و ۵ طفل زخمی شده اند.

اما اینکه دشمن به دروغ ادعا می کند که اطفال مذکور در اثر انفجار ماین مجاهدین زخمی شده اند، ما آن را بطور کامل رد می کنیم .
۲۰۲۰/۱۱/۱۶