فاریاب : در اثر انفجار تاکتیکی بر قومندانی امنیۀ قیصار به دشمن تلفات سنگین وارد گردید

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که شب گذشته حوالی ساعت ۱۰ بجه، در مرکز ولسوالی قیصار، تعمیر قومندانی امنیۀ دشمن هدف انفجار تاکتیکی سنگین ماین قرار گرفته است . در این انفجار اکثریت تعمیر قومندانی تخریب گردیده است و در آن به دشمن تلفات وارد گردیده است. ۲۰۲۰/۱۱/۱۷

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که شب گذشته حوالی ساعت ۱۰ بجه، در مرکز ولسوالی قیصار، تعمیر قومندانی امنیۀ دشمن هدف انفجار تاکتیکی سنگین ماین قرار گرفته است .

در این انفجار اکثریت تعمیر قومندانی تخریب گردیده است و در آن به دشمن تلفات وارد گردیده است.
۲۰۲۰/۱۱/۱۷