فاریاب : در اثر انداخت سلاح های سنگین در پشتونکوت و میمنه به مردم زیان سنگین وارد شده است

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که از شب گذشته بدین سو، در مناطق امام صاجب و بلوچ پایان ولسوالی پشتونکوت و همچنین در منطقۀ قطور شهر میمنه، نیروهای وحشی دشمن خانه های مردم را توسط هاوان، توپ و هلی کاپتر هدف قرار داده اند که این سلسله تا کنون جریان دارد. در این وحشت […]

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که از شب گذشته بدین سو، در مناطق امام صاجب و بلوچ پایان ولسوالی پشتونکوت و همچنین در منطقۀ قطور شهر میمنه، نیروهای وحشی دشمن خانه های مردم را توسط هاوان، توپ و هلی کاپتر هدف قرار داده اند که این سلسله تا کنون جریان دارد.

در این وحشت آفرینی دشمن تا کنون بیش از ۳۰ خانه و تعدادی دکان تخریب گردیده و تلفات سنگین مالی به مردم وارد شده است.

۲۰۲۱/۷/۱۸