فاریاب : در اثر اصابت هاوان دشمن ۲ زن و ۴ طفل در قیصار زخمی شدند

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که عصر رز گذشته در منطقۀ سرآسیاب ولسوالی قیصار، نیروهای دشمن خانه های مردم ملکی را توسط هاوان هدف قرار داده اند که در اثر آن علاوه بر تلفات مالی، ۲ زن و ۴ طفل زخمی شده اند. ۲۰۲۰/۱۱/۱۳

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که عصر رز گذشته در منطقۀ سرآسیاب ولسوالی قیصار، نیروهای دشمن خانه های مردم ملکی را توسط هاوان هدف قرار داده اند که در اثر آن علاوه بر تلفات مالی، ۲ زن و ۴ طفل زخمی شده اند.
۲۰۲۰/۱۱/۱۳