فاریاب : درگیری شدیدی با اجیران در لولاش صورت گرفت

از ولایت فاریاب اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۲ بجه ، در منطقۀ جیج ولسوالی لولاش پوستۀ قومندان گدای مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این درگیری که توسط سلاح های سبک  سنگین صورت گرفت، در طی آن به دشمن تلفات وارد شده است اما از جزئیات آن […]

از ولایت فاریاب اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۲ بجه ، در منطقۀ جیج ولسوالی لولاش پوستۀ قومندان گدای مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این درگیری که توسط سلاح های سبک  سنگین صورت گرفت، در طی آن به دشمن تلفات وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع قیقی دردست نیست .

۲۰۱۶/۴/۳