فاریاب : حملۀ تعرضی دشمن در خواجه موسی به عقب زده شد، یک تانک منهدم گردید

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که امروز صبح در منطقۀ رینگی قلعۀ ولسوالی خواجه موسی، نیروهای دشمن بر علیه مجاهدین دست به حملۀ تعرضی زده بودند که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند. در این درگیری یک تانک دشمن و یک توپ دیسی بطور کامل تخریب گردید و به دشمن نیز تلفات سنگین وارد […]

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که امروز صبح در منطقۀ رینگی قلعۀ ولسوالی خواجه موسی، نیروهای دشمن بر علیه مجاهدین دست به حملۀ تعرضی زده بودند که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند.

در این درگیری یک تانک دشمن و یک توپ دیسی بطور کامل تخریب گردید و به دشمن نیز تلفات سنگین وارد شد.

۲۰۲۱/۷/۲۶