فاریاب: حمله بر پوسته در قیصار یک اربکی زخمی شد

نیمه شب گذشته ساعت ۱۲ مجاهدین بر پوستهء ملیشه های اربکی در منطقهء چیچکتوبه مربوط ولسوالی قیصار حمله کردند که در نتیجهء درگیری یک اربکی زخمی شد. ۲۰۱۷/۱۲/۲۵

نیمه شب گذشته ساعت ۱۲ مجاهدین بر پوستهء ملیشه های اربکی در منطقهء چیچکتوبه مربوط ولسوالی قیصار حمله کردند که در نتیجهء درگیری یک اربکی زخمی شد.

۲۰۱۷/۱۲/۲۵