فاریاب : با تلاش کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی در اندخوی گردهمایی باشکوهی دایر گردید

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در مسجدجامع ولسوالی اندخوی، با تلاش کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی، گردهمایی با شکوهی دایر شده است . در این گردهمایی، مسئول حلقوی حوزۀ شمال غرب، مسئول ولایتی و معاون و هیئت ۴ نفرۀ کمیسیون مذکور اشتراک نموده بودند. در این گردهمایی، هیئت اعزامی کمیسیون نیز سخنان با […]

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که در مسجدجامع ولسوالی اندخوی، با تلاش کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی، گردهمایی با شکوهی دایر شده است .

در این گردهمایی، مسئول حلقوی حوزۀ شمال غرب، مسئول ولایتی و معاون و هیئت ۴ نفرۀ کمیسیون مذکور اشتراک نموده بودند.

در این گردهمایی، هیئت اعزامی کمیسیون نیز سخنان با اهمیتی ایراد نمودند و علت ایجاد کمیسیون در تشکیلات امارت را نیز برای حاضران بیان کردند.

مسئولین به مردم اطمینان دادند که به تمام شکایات شان رسیدگی خواهد شد و تا حد توان مشکلات شان پیگیری و حال خواهد گردید.

اشتراک کنندگان در این گردهمایی، اظهار خوشحالی نموده و از این اقدام کمیسیون برای شنیدن شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی و آگاهی دادن به مردم نیز اظهار سپاس کردند.

کمیسیون مذکور در طول ۳ ماه گذشته با شیوخ عظام، علمای کرام، متنفذین قومی، قومندانان سابق جهادی و عامۀ مردم جلسات متعددی در ولایات جوزجان، سرپل و فاریاب دایر نموده است.

هیئت مذکور به مناسبت عیدسعیدقربان از خانواده های شهداء نیز دیدن به عمل آورده و اکنون در صدد ادامه دادن فعالیت های خویش در ولایت سرپل می باشد.

/۱۴۴۲/۱۲/۱۴/هــ ق

۲۰۲۱/۷/۲۵