فاریاب : ادعای وارد کردن تلفات به مجاهدین حقیقت ندارد

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که طیاره های دشمن امروز صبح حوالی ساعت 9 بجه، در منطقۀ قره تنۀ ولسوالی المار بمباردمان کرده است که در اثر آن یک خانه تخریب گردیده است و یک عراده موترفیلدر مجاهدین نیز تخریب شده است . اما اینکه مقامات اجیر ادعا می کنند که در این بمباران […]

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که طیاره های دشمن امروز صبح حوالی ساعت 9 بجه، در منطقۀ قره تنۀ ولسوالی المار بمباردمان کرده است که در اثر آن یک خانه تخریب گردیده است و یک عراده موترفیلدر مجاهدین نیز تخریب شده است .

اما اینکه مقامات اجیر ادعا می کنند که در این بمباران تعداد زیادی از مجاهدین شهید و زخمی شده اند، کاملا عاری از حقیقت است.

دشمن می خواهد که با همچو تبلیغات دروغین به نیروهای روحیه باختۀ خود روحیه دروغین ببخشد.

2021/7/28