فاریاب : ادعای لت و کوب یک طفل از سوی مجاهدین در شیرین تگاب حقیقت ندارد

در سلسله تبلیغات دروغین دشمن، این بار دشمن ادعا کرده است که گویا در منطقۀ کوه صیاد ولسوالی شیرین تگاب، یک طفل ۱۲ ساله از سوی مجاهدین بشدت مورد لت و کوب قرار گرفته است. ما این ادعای دروغین دشمن را بشدت رد کرده و تاکید می کنیم که در ساحه هیچ طفلی از سوی […]

در سلسله تبلیغات دروغین دشمن، این بار دشمن ادعا کرده است که گویا در منطقۀ کوه صیاد ولسوالی شیرین تگاب، یک طفل ۱۲ ساله از سوی مجاهدین بشدت مورد لت و کوب قرار گرفته است.

ما این ادعای دروغین دشمن را بشدت رد کرده و تاکید می کنیم که در ساحه هیچ طفلی از سوی مجاهدین به هیچ عنوان مورد ضرب و شتم قرار نگرفه است .

البته یک طفل ( جان آغا ولد شیرین آغا ) توسط کاکای خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود که کاکایش از سوی مجاهدین دستگیر گردیده و تا بر رسی کامل قضیه ، فرد ضارب در زندان مجاهدین قرار دارد.

۲۰۲۱/۸/۲