فاریاب : ادعای دشمن مبنی بر شهادت ۵۰ تن از مجاهدین در پشتونکوت دروغ محض است

اینکه مقامات ادارۀ اجیر ادعا می کنند که گویا در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب پس از آنکه منطقۀ تیلان را از دست داده اند بالای مجاهدین در منطقه بمباران هوایی کرده اند که در آن بشمول چند تن از سرگروپ های مجاهدین، ۵۰ تن از مجاهدین را شهید کرده اند . باید بگوییم که دشمن […]

دروغاینکه مقامات ادارۀ اجیر ادعا می کنند که گویا در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب پس از آنکه منطقۀ تیلان را از دست داده اند بالای مجاهدین در منطقه بمباران هوایی کرده اند که در آن بشمول چند تن از سرگروپ های مجاهدین، ۵۰ تن از مجاهدین را شهید کرده اند .

باید بگوییم که دشمن این ادعا را بقصد پوشاندن تلفات و روحیه دادن به نیروهای روحیه باختۀ خود می کند و این ادعا دروغ محض است و هیچ حقیقت ندارد .

دیروز مجاهدین قهرمان امارت اسلامی در منطقۀ مذکور آخرین پوسته دشمن را فتح نموده و بساط دشمن را در منطقه جمع نمودند و دشمن در هنگام فرار دو تن از مردم ملکی را بشهادت رسانده و ۲ تن دیگر را زخمی کرده بود و طیاره های دشمن در منطقه بمباران نیز انجام داده اند که در  آن بمجاهدین امارت اسلامی بحمدالله هیچ زیانی نرسیدها ست .

۲۰۱۶/۸/۲۳