فاریاب : ادعای دشمن مبنی بر تلفات مجاهدین در دولت آباد حقیقت ندارد

عصر روز چهارشنبۀ گذشته درگیری شدیدی میان مجاهدین امارت اسلامی و نیروهای دشمن در منطقۀ خیرآباد ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب آغاز گردید و بالآخره این درگیری بعد از ظهر روز گذشته به پایان رسید . دشمن اجیر ادعا کرده است که در این درگیری ۱۸ تن از مجاهدین کشته و زخمی شده اند که […]

عصر روز چهارشنبۀ گذشته درگیری شدیدی میان مجاهدین امارت اسلامی و نیروهای دشمن در منطقۀ خیرآباد ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب آغاز گردید و بالآخره این درگیری بعد از ظهر روز گذشته به پایان رسید .

دشمن اجیر ادعا کرده است که در این درگیری ۱۸ تن از مجاهدین کشته و زخمی شده اند که ما این ادعای به دور از حقیقت دشمن را بطور کامل رد می نماییم .

بحمدالله در این درگیری بمجاهدین هیچ نوع زیانی وارد نشده است و یک تانک دشمن بطور کامل منهدم گردیده است و به سرنشینان آن نیز تلفات وارد شده است .

۲۰۱۶/۴/۲