فاریاب : ادعای دشمن مبنی بر اخراج مردم از خانه های شان در میمنه حقیقت ندارد

مقامات اجیر ادعا کرده اند که گویا مجاهدین امارت اسلامی در شهر میمنه تعدادی از مردم را مجبور به ترک خانه های شان کرده اند که ما این ادعای دشمن را بشدت تکذیب می کنیم. البته تعدادی از مردم که خانه های شان نزدیک خط اول میدان نبرد بود، بطور مکرر خانه های شان هدف […]

مقامات اجیر ادعا کرده اند که گویا مجاهدین امارت اسلامی در شهر میمنه تعدادی از مردم را مجبور به ترک خانه های شان کرده اند که ما این ادعای دشمن را بشدت تکذیب می کنیم.

البته تعدادی از مردم که خانه های شان نزدیک خط اول میدان نبرد بود، بطور مکرر خانه های شان هدف سلاح های سنگین دشمن قرار می گرفت که در اثر آن با خوشی خود خانه های شان ترک کرده و به مناطق امن رفته اند .

از سوی مجاهدین امارت اسلامی، برای مردم هیچ گونه قیوداتی وضع نگردیده است .

۲۰۲۱/۷/۲۲