فاریاب : ادعای بازپس گیری ولسوالی خان چهارباغ حقیقت ندارد

حوالی دو روز قبل، ولسوالی خان چهارباغ با تمام ملحقاتش بطور کامل فتح گردید و مقدار زیادی سلاح، مهمات و تجهیزات به دست مجاهدین افتاد. نیروهای دشمن در جریان فتح این ولسوالی به بندر تجارتی آقینه فرار کردند و آنجا در محاصرۀ مجاهدین قرار گرفتند. اما اینکه مقامات اجیر ادعا کرده اند که گویا این […]

حوالی دو روز قبل، ولسوالی خان چهارباغ با تمام ملحقاتش بطور کامل فتح گردید و مقدار زیادی سلاح، مهمات و تجهیزات به دست مجاهدین افتاد.

نیروهای دشمن در جریان فتح این ولسوالی به بندر تجارتی آقینه فرار کردند و آنجا در محاصرۀ مجاهدین قرار گرفتند.

اما اینکه مقامات اجیر ادعا کرده اند که گویا این ولسوالی را دو باره از مجاهدین تصرف کرده اند، حقیقت ندارد .

ولسوالی تا کنون در تحت کنترل کامل مجاهدین قرار دارد و نیروهای باقی ماندۀ دشمن در بندرآقینه در تحت محاصرۀ شدید مجاهدین قرار دارند.

دشمن می خواهد که با همچو ادعاها، به نیروهای روحیه باختۀ خود روحیه کاذب ببخشد.

۲۰۲۱/۶/۲۹