فاریاب : اجیران یک فرد ملکی را در جمعه بازار شهید کردند

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که صبح روز گذشته در مربوطات ولسوالی جمعه بازار، نیروهای وحشی دشمن یک فرد ملکی را که از بام خانه اش برف ها را صاف می کرد، مورد هدف فیرهای مستقیم قرار داده و جابجا بشهادت رسانده اند. انالله واناالیه راجعون 2020/11/24

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که صبح روز گذشته در مربوطات ولسوالی جمعه بازار، نیروهای وحشی دشمن یک فرد ملکی را که از بام خانه اش برف ها را صاف می کرد، مورد هدف فیرهای مستقیم قرار داده و جابجا بشهادت رسانده اند. انالله واناالیه راجعون
2020/11/24