فاریاب : اجیران در المار مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که پری شب در مرکز ولسوالی المار، نیروهای دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته اند اما از تلفات وارده به دشمن اطلاع دقیقی در دست نیست. ۲۰۲۱/۳/۵

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که پری شب در مرکز ولسوالی المار، نیروهای دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته اند اما از تلفات وارده به دشمن اطلاع دقیقی در دست نیست.

۲۰۲۱/۳/۵