فاریاب : اجیران داخلی در پشتونکوت مورد حمله قرار گرفتند

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۲ بجه ، در جریان عملیات ” عـمـری  ” ملیشه های اربکی در منطقۀ قرغ ایگت مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته اند . در این عملیات به دشمن تلفات وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی دردست نیست . ۲۰۱۶/۴/۱۳ […]

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۲ بجه ، در جریان عملیات ” عـمـری  ” ملیشه های اربکی در منطقۀ قرغ ایگت مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته اند .

در این عملیات به دشمن تلفات وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی دردست نیست .

۲۰۱۶/۴/۱۳