فاریاب : اجیران از تعمیر قومندانی ولسوالی المار پا بفرار گذاشتند

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که دیشب تعمیر قومندانی امنیۀ ولسوالی المار که از آنجا خانه های مردم همیشه آماج حمله قرار داشتند، مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است . در این عملیات نیروهای دشمن بدون هیچ مقاومتی از تعمیر قومندان پا بفرار گذاشته اند. مجاهدین پس از فرار دشمن به تعمیر قومندان […]

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که دیشب تعمیر قومندانی امنیۀ ولسوالی المار که از آنجا خانه های مردم همیشه آماج حمله قرار داشتند، مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات نیروهای دشمن بدون هیچ مقاومتی از تعمیر قومندان پا بفرار گذاشته اند.

مجاهدین پس از فرار دشمن به تعمیر قومندان داخل شده و یک تانک دشمن را به آتش کشیده و یک پایه مخابره کلان و مقداری مهمات بجا مانده از دشمن را به دست آورده اند.

این در حالی است که پری شب تعمیر قومندان مذکور هدف انفجار تاکتیکی سنگین نیز قرار گرفته بود که در اثر آن اکثریت تعمیر دشمن تخریب گردیده بود و ۱۵ تن از اجیران در آن کشته شه و بشمول قومندان امنیه ( بسم الله ) ۱۹ تن از اجیران زخمی گردیده بودند.

اکنون تعمیر مرکز ولسوالی نیز در تحت محاصرۀ شدید مجاهدین قرار دارد.
۲۰۲۰/۱۱/۱۲