غور : ۶ تن عسکر در تولک کشته و زخمی شدند

از ولایت غور اطلاع رسیده است که دیشب مرکز ولسوالی تولک مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است. در این عملیات دو تن عسکر جابجا کشته شده و ۴ تن دیگر زخمی گردیده اند. ۱۱ /۶ /۲۰۲۱

از ولایت غور اطلاع رسیده است که دیشب مرکز ولسوالی تولک مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است.

در این عملیات دو تن عسکر جابجا کشته شده و ۴ تن دیگر زخمی گردیده اند.

۱۱ /۶ /۲۰۲۱