غور : ۵ تن اربکی در چهارسده کشته و زخمی شدند

از ولایت غور اطلاع رسیده است که دیشب در منطقۀ منگ ولسوالی چهارسده، دو تن اربکی در طی حملۀ مسلحانۀ مجاهدین جابجا کشته شده و ۳ تن دیگر زخمی گردیده اند. ۹ /۶ /۲۰۲۱

از ولایت غور اطلاع رسیده است که دیشب در منطقۀ منگ ولسوالی چهارسده، دو تن اربکی در طی حملۀ مسلحانۀ مجاهدین جابجا کشته شده و ۳ تن دیگر زخمی گردیده اند.

۹ /۶ /۲۰۲۱