غور : ۴ تن عسکر در ساغر به مجاهدین پیوستند

از ولایت غور اطلاع رسیده است که در منطقۀ ده شیر ولسوالی ساغر، ۴ تن عسکر ( نظام الدین ولد قربان، داود ولد عبدالغفور، وزیر ولد احمد و عبدالقادر ولد عبدالظاهر ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند. ۱۱/ ۶ / ۲۰۲۱

از ولایت غور اطلاع رسیده است که در منطقۀ ده شیر ولسوالی ساغر، ۴ تن عسکر ( نظام الدین ولد قربان، داود ولد عبدالغفور، وزیر ولد احمد و عبدالقادر ولد عبدالظاهر ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند.

۱۱/ ۶ / ۲۰۲۱