غور : ۳ تن عسکر در پسابند به مجاهدین پیوستند

از ولایت غور اطلاع رسیده است که در منطقۀ نورک ولسوالی پسابند، ۳ تن عسکر ( شمس الحق ولد عبدالرحمن، خان محمد ولد میرزامحمد و رحمدل ولد عوض ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب با سلاح و مهمات به مجاهدین پیوستند. ۲۸ /۶ /۲۰۲۱

از ولایت غور اطلاع رسیده است که در منطقۀ نورک ولسوالی پسابند، ۳ تن عسکر ( شمس الحق ولد عبدالرحمن، خان محمد ولد میرزامحمد و رحمدل ولد عوض ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب با سلاح و مهمات به مجاهدین پیوستند.

۲۸ /۶ /۲۰۲۱